Keresés  
Álláskeresőknek
Állásajánlatok
Önéletrajz
Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban
Munkanélküli ellátás megállapításához szükséges uniós dokumentumok
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Ellátások
Munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, FIP
Képzés
Foglalkoztatást elősegítő programok
Támogatások
Hasznos tudnivalók
Támogatások
Elektronikus kapcsolattartás (Keresőtevékenység bejelentése)
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Vállalkozóvá válás támogatásaNyomtatás
Az a munkanélküli járadékban részesülő személy, akinek a munkaügyi központ megfelelő munkahelyet felajánlani nem tud, vállalkozóvá válása esetén támogatást igényelhet a munkaügyi központtól.

A támogatás célja:

Vállalkozóvá válásának elősegítését kérheti az a személy, aki munkanélküli járadékban, vagy álláskeresési járadékban, vagy vállalkozói járadékban részesül, és a munkaügyi központ nem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani. Emellett vállalja, hogy a nyilvántartott álláskereső állapot megszüntetése érdekében önmaga foglalkozatását vállalkozás keretében kívánja biztosítani:

 • egyéni vállalkozás indításával, vagy
 • társas vállalkozás keretében személyes közreműködésre kötelezettként, vagy
 • személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével szövetkezet gazdasági tevékenységében résztvevőként, vagy
 • mezőgazdasági őstermelői igazolvány birtokában.

 

A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki

 • vállalkozói igazolványa alapján végez vállalkozási tevékenységet,
 • egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló jogszabály alapján orvosi, klinikai, szakpszichológusi magántevékenységet folytató magánszemély,
 • jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
 • egyéni ügyvéd,  egyéni szabadalmi ügyvivő,
 • közjegyző (kivéve, ha e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja),
 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint önálló bírósági végrehajtó (kivéve, ha e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja),
 • gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység, vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében,
 • egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, ha e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazottként végzi),
 • magán állatorvosi tevékenységet folytató magánszemély.

 

A vállalkozóvá válás támogatás mértéke, időtartama:

 • vállalkozói tevékenységre vonatkozó hatósági igazolás bemutatásával a munkanélküli járadék összegének, illetőleg álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesülő személy esetében az álláskeresési járadék, illetőleg a vállalkozói járadék alsó határa összegének megfelelő támogatás legfeljebb további 6 hónapig folyósítható,
 • a vállalkozói tevékenység igazolásával igénybevett, a munkaügyi központ által ajánlott szaktanácsadás költségének legfeljebb 50%-a,
 • a vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges tanfolyami képzés költségeinek legfeljebb 50%-a,
 • hitel felvétele esetén a hitelfedezeti biztosítás költségeinek legfeljebb 50%-a téríthető meg legfeljebb egy éves időtartamra.

A vállalkozóvá válásra tekintettel nyújtható támogatások kérhetők és megállapíthatóak együttesen, illetve külön-külön is.

A járadék összegének alapul vételével meghatározott támogatások a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapíthatók meg. Így a támogatás folyósításának kezdő napja:

 • bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetve ha más jogszabály a vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,
 • minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe való bejegyzésének napja.

 

A támogatás időtartama és mértéke a megye, illetve a kirendeltség vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének munkatársaihoz!

 

  

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének munkatársaihoz!

 

 

Frissítve: 2006. április 10.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel.: 06-1-303-9300 Fax.: 06-1-210-4255 E-mail: munka@lab.hu