Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
TÁMOP
TÁMOP 1.1.2
TÁMOP 2.2.2-12/1
TÁMOP 2.1.6-12/1
TÁMOP 2.4.8-12/1
TÁMOP 2.2.1-12/1
TÁMOP 1.3.1-12/1
TÁMOP 5.6.3-12/1
TÁMOP 2.4.3.D-3-13/1
TÁMOP 2.2.7.A-13/1
TÁMOP 2.2.7.B-3-13/1
TIOP 3.2.1
KTIA
Külföldi projektek
Lejárt projektek
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű projekt ismertetéseNyomtatás

A TÁMOP 1.1.2. projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után új projekt indult el 2011. május 1-jével, TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezéssel. (Ez a csaknem országos projekt nem terjed ki a Közép-magyarországi régióra, ahol a hasonló célokat egy másik projekt, a TÁMOP 1.1.4. program szolgálja.)

 

 

A TÁMOP 1.1.2. projekt célja

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

 

 

A TÁMOP 1.1.2. projekt célcsoportjai 

1. Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők.

2. Pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti álláskeresők

 • kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok,
 • preventív szolgáltatásban részesíthető (pl. iskolai tanulmányokat folytató) fiatalok.

3. A projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.

4. Azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.

Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is bevonható az a személy, aki a projektbe való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a projektbe történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet.

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők.

6. Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: elavult vagy nem használható szakképzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők, vagy három hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy – nyilvántartási időtartamtól függetlenül – csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők.

 

 

TÁMOP 1.1.2. projekt elemei 
A munkaügyi központ az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül: 

 • Képzési költség támogatása
 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
 • Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
 • Bérköltség-támogatás  
 • Munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek megtérítése
 • Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 
 • Vállalkozóvá válás támogatása 
 • Lakhatási támogatás
 • Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése
 • Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás
 • Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása 
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 • Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

 

A TÁMOP 1.1.2. projekt megvalósítása során megcélzott létszámadatok a 2011. és 2015. év között megvalósuló projektidőszakban

 • A projektbe bevont személyek száma: legalább 110 000 fő.
 • A programba bevont személyek közül a roma származásúak száma: legalább 16 500 fő.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatásba bevont 25 év alatti, nem regisztrált álláskereső fiatalok száma: célérték nélkül.
 • Képzésben résztvevők száma: legalább 57 980 fő.
 • Képzésben résztvevők közül a képzést sikeresen befejezők száma: célérték nélkül.
 • Egyéni programot sikeresen befejezők száma: legalább 88 000 fő.
 • Az egyéni programjukat sikeresen befejezők közül azok száma, akik foglalkoztatásukhoz a program keretében támogatásban – azaz bértámogatásban, bérköltség-támogatásban, munkába járáshoz kapcsolódó utazási támogatásban vagy vállalkozóvá válási támogatásban – részesültek, vagy támogatás nélkül elhelyezkedtek: célérték nélkül.
 • Az egyéni program befejezése után 180. napon támogatás nélkül foglalkoztatottak, illetve vállalkozók száma: az egyéni programot sikeresen befejezők közül legalább 32 000 fő. 

 

 

További tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi

központhoz vagy kirendeltséghez!

 

 

Frissítve: 2014. augusztus

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel.: 06-1-303-9300 Fax.: 06-1-210-4255 E-mail: munka@lab.hu