Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
„Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programNyomtatás

T Á J É K O Z T A T Ó

 

az „Első munkahely garancia”

 

elnevezésű, a pályakezdő fiatal álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított központi munkaerő-piaci programról.

 

A pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint Budapest Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai együttműködésével meghirdeti az

 

„Első munkahely garancia” 

központi munkaerő-piaci programot.

 

A program elősegíti a nyugállományba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugállományba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására.

 

Emellett a program a pályakezdő számára biztosítja az elő munkahelyen a munkatapasztalat szerzést, megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv”-ének 25 év alattiakat érintő programelemét, ugyanakkor a munkáltató számára kockázatmentessé teszi a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát.

 

A program célcsoportja 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, „ A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról” szóló 1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bek. k) pont szerinti pályakezdő álláskereső, aki 25. életévét –felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét– nem töltötte be, munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett álláskeresési ellátásra jogosultságot.

A fentiekben meghatározott pályakezdők közül a programban különösen támogatandók:

  • a szakképzetlenek vagy
  • a tartósan állást keresők.

 

A program forrása, időtartama 

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 3 milliárd Ft.

A teljes programidőszak 2012. augusztus 6-tól 2012. december 31-ig tart, ezen belül a foglalkoztatás támogatására 2012. szeptember 1-től december 31-ig van lehetőség.

 

A program elemei, a támogatási konstrukció

 

  • Munkaerő-piaci szolgáltatás:

 

A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés.

 

  • Bérköltség támogatás:

 

A pályakezdő foglalkoztatását teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára, legfeljebb 4 hónapos időtartamra, a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre. A program keretében áthúzódó kötelezettségvállalásra nincs lehetőség, a rendelkezésre álló forrást 2012. december 31-ig van lehetőség fölhasználni.

 

A támogatást teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 200%-ának (186 000,- Ft/hó) alapul vételével igényelhetik a munkáltatók, a részmunkaidős foglalkoztatás során ennek, a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

 

  • Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése:

 

Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.

 

Ennek ideje megegyezik a bérköltség támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14%-os része is.

 

Ezzel szemben a programban sem csoportos személyszállítás, sem a személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére nincs lehetőség.


 

Egyéb feltételek:

 

  • A program keretében a támogatások megállapítására a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelepe helye szerinti kirendeltség jogosult.

 

  • A program keretei között támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha a munkáltató a pályakezdő foglalkoztatásával a 2012. július havi átlagos statisztikai állományi létszámát növeli és vállalja a megnövelt létszám megtartását a támogatás teljes ideje alatt. 

 

  • A támogatás alapesetben az 1998/2006 EK Bizottsági Rendelet szerint csekély összegű (de minimis) támogatásként kerül nyújtásra, emiatt a támogatás mellett továbbfoglalkoztatási kötelezettség a munkaadókat nem terheli.

 

  • Azon munkáltatók esetében, akik már felhasználták a vizsgált időszakban rendelkezésükre álló csekély összegű (de minimis) támogatási keretüket, támogatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a munkaadó a támogatás idejével megegyező hosszúságú továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal. Erre vonatkozóan a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges.
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel.: 06-1-303-9300 Fax.: 06-1-210-4255 E-mail: munka@lab.hu